Obligation to exercise?

Obligation to exercise?

Mandatory exercise? Despite the fact that daily physical activity is probably one of the best things you can do to stay healthy, it is considered to be something you can do at your own discretion. This applies to adults, children and pensioners alike. Is it really reasonable to...
How do we get electricity networks for the future? 4/6

How do we get electricity networks for the future? 4/6

Hur får vi elnät för framtiden? 4/6 Elektrifieringen av allt ifrån svensk industri till vår transportsektor går i en rasande takt och det är en förutsättning för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt som debattens vågor går höga kring hur vi ska producera allt...
How do we get electricity networks for the future? 4/6

How do we get electricity networks for the future? 3/6

Hur får vi elnät för framtiden? 3/6 Elektrifieringen av allt ifrån svensk industri till vår transportsektor går i en rasande takt och det är en förutsättning för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt som debattens vågor går höga kring hur vi ska producera allt...
How do we get electricity networks for the future? 4/6

How to make electricity networks fit for the future 2/6

Hur får vi elnät för framtiden? 2/6 Elektrifieringen av allt ifrån svensk industri till vår transportsektor går i en rasande takt och det är en förutsättning för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt som debattens vågor går höga kring hur vi ska producera allt...
How do we get electricity networks for the future? 4/6

How do we get electricity networks for the future? 1/6

Hur får vi elnät för framtiden? 1/6 Elektrifieringen av allt ifrån svensk industri till vår transportsektor går i en rasande takt och det är en förutsättning för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt som debattens vågor går höga kring hur vi ska producera allt...