Lanseringen av EPHI


Välkommen till lanseringen av Environment and Public Health Institute!

EPHI – Environment and Public Health institute – grundades sommaren 2021 utifrån övertygelsen att fri företagsamhet, teknisk utveckling och välståndsökning inte är hoten mot vår miljö och hälsa, utan tvärtom våra viktigaste verktyg för att möta hoten.

Vi vill lägga grunden till en ny miljö- och hälsopolitik. En politik som utgår ifrån människan och som tar tillvara på hennes skaparkraft, istället för att ständigt stå i vägen för och begränsa den. För vi är övertygade om att det är ingenjörer och entreprenörer, snarare än politiker, som sitter på lösningarna på vår tids miljö- och hälsoproblem.

Och nu (ÄNTLIGEN!) är vi redo att berätta mer om oss själva, och hur vi avser förändra debatten. För alltid!

Därför är DU och en vän välkomna till lanseringen av EPHI. Vi vill berätta om vad vi gör, bjuda på något gott att äta och dricka, samt prestera några av våra projekt och skribenter.

/Christofer Fjellner med vänner

Plats: Västra trädgårdsg. 15

Datum: 18 januari

Tid: Klockan 16.00