Manifest

Marknadsekonomi och individuell frihet krävs för att överkomma hoten mot vår miljö och hälsa.

Mänskligheten står inför såväl allvarliga som akuta miljö- och hälsoproblem. Vi har varken tid eller råd att prioritera annat än de mest effektiva insatserna. Idag präglas dock miljö- och hälsofrågorna allt för ofta av symbolpolitik och önsketänkande.

Ephi presenterar fakta och analyser för att bidra till en miljö- och hälsodebatt grundad i verkligheten – inte i åsikter och känslor.

När andra målar framtiden i mörka färger ser vi tvärt om på framtiden med tillförsikt. För mänskligheten har genom historien klarat många allvarliga hot. Vi har alltid gjort det genom mer av mänsklig verksamhet och teknisk utveckling. Aldrig genom att vrida klockan tillbaka.

När andra vänder sig till politiker för lösningar söker vi svaren bland ingenjörer och entreprenörer. För vi är övertygade om att vår tids miljö- och hälsohot inte huvudsakligen är politiska utmaningar utan snarare ingenjörsmässiga och ekonomiska.

När andra ser marknadsekonomi och individuell frihet som hot mot vår miljö och hälsa tror vi tvärt om att de är förutsättningar för att överkomma dem. Det är trots allt dessa värden som lyft mänskligheten ur misär och armod och givit oss välmående och välstånd.

Mänskligheten står dock inför såväl allvarliga som akuta miljö och hälsoproblem. Därför har varken tid eller råd att prioritera annat än de mest effektiva insatserna. Miljö och hälsofrågorna präglas dock av symbolpolitik önsketänkande. Det vill vi bidra till att ändra på. Miljö och hälsofrågor behöver mer av fakta och seriös analys, mindre av känslor och åsikter.

/ Christofer Fjellner och Jonas Grafström – grundare av Ephi