Seminarium i riksdagen om klimatpåverkande utsläpp och export

Tillsammans med riksdagsledamoten Rickard Nordin (C) arrangerade EPHI ett seminarium om professor Astrid Kanders rapport Svensk exports klimatnytta.

I sin rapport presenterar Astrid Kander ett nytt mått för att mäta länders klimatpåverkande utsläpp. Metoden tar hänsyn till konsumtionen i ett land och väger också in klimateffekten av landets export.

Kander visar att Sveriges effektiva produktion gör att klimatet gynnas när andra länder byter ut den egna produktionen mot svensktillverkat. Vi ska således inte växla ner vårt exporterande näringsliv för klimatet skull utan – tvärtom – skala upp.

Astrid Kander diskuterade klimatnyttan av svensk export tillsammans med Rickard Nordin (C), riksdagsledamot, Helena Storckenfeldt (M), riksdagsledamot, Marie Trogstam, avdelningschef för Hållbarhet och Infrastruktur på Svenskt Näringsliv, Karin Comstedt Webb, vice VD Heidelberg Materials, Ann Lindgärde, Sverigechef på Nouryon och PM Nilsson, vd på Timbro. Samtalet modererades av EPHIs Fredrik Torehammar.

                         

Läs hela Astrid Kanders rapport här:

 

Kontakt

Environment and Public Health Institute

Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

info@ephi.se

Org. nummer: 559342-4947

Senaste från ephi.se på TT

Vem ska få fetmamediciner?

Vem ska få fetmamediciner?

1,3 miljoner svenskar har blivit diagnostiserade med obesitas eller ligger i riskzonen för att bli det. Fetma leder ofta till en rad följdsjukdomar...

Rapportlansering: Är smal ett val?

Rapportlansering: Är smal ett val?

Hur ska vården se på fetma? Och var passar de nya fetmamedicinerna in i det svenska sjukvårdssystemet? Det frågar sig läkaren Vincent Flink...

Mer

Podcast: Hälsa för ohälsosamma

Svensk exports klimatnytta – ett nytt mått för beräkning för exportens och importens klimatpåverkan.

De globala klimatförändringarna är en utmaning som världen måste åta sig gemensamt. En förutsättning för detta är att enskilda länder kan kartlägga utsläppen. Det kräver i sin tur rättvisande mått. För att komma till rätta med detta presenterar professor Astrid Kander i den här rapporten ett nytt mått, som kallas det teknologijusterade klimatfotavtrycket.

läs mer

Slutrapport – Hur får vi elnät för framtiden?

Slutrapport – Hur får vi elnät för framtiden? Elektrifieringen av allt ifrån svensk industri till vår transportsektor går i en rasande takt och det är en förutsättning för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt som debattens vågor går höga kring hur vi ska...

läs mer

Breifing Paper: Kina och Klimatet efter COP 26

Kinas utsläpp är den enskilt viktigaste faktorn för klimatets framtid. Landet släpper idag ut mer koldioxid än EU och alla övriga OECD-länder tillsammans. Detta Briefing Paper kartlägger Kinas utsläpp av växthusgaser och landets roll i klimatförändringarna, samt...

läs mer