Om ephi

Environment and Public Health Institute (ephi) är en ideell och partipolitiskt oberoende tankesmedja och mötesplats som tar sig an vår tids miljö- och hälsoproblem.

Vi gör det utifrån övertygelsen om att fri företagsamhet, ekonomisk tillväxt, ny teknik och medborgarnas fria val inte är hot mot vår miljö och hälsa utan tvärtom en förutsättning för desamma. Vi menar att dagens miljö och hälsopolitik allt för ofta är ineffektiv, bakåtsträvande och moraliserande, vilket skadar såväl miljön som människors hälsa. Vi vill bidra till en mer resultatinriktad, kostnadseffektiv och rationell miljö och hälsopolitik.

Vi är en liten organisation men samlar ett stort nätverk av akademiker, företagare och opinionsbildare. Vi är helt beroende av frivilliga bidrag och slår vakt om vårt oberoende. Vi bedriver vår verksamhet i Stockholm och Bryssel.

Idéer och bidrag

Ephi är helt beroende av ditt stöd och engagemang. Vi tar inte emot offentliga bidrag utan förlitar oss fullständigt på frivilliga donationer, från privatpersoner, företag och organisationer. Vill du som privatperson, företag eller organisation donera till Ephis verksamhet, vänligen kontakta Marie Söderqvist eller använd Swish: 123 294 7927 (QR-kod) eller Bankgiro: 5686-7229.

Stipendium

På Ephi vill vi tänka nytt! Mycket nytänkande finns hos ungdomen och vi vill uppmuntra genom att utse en ung stipendiat som får genomföra ett projekt med finansiering från oss. Vår ambition är att bevilja en stipendiat per år. Välkommen med ansökan tillsammans med en enklare projektbeskrivning.

Arbeta med oss

Vi är en liten organisation med stora ambitioner. För att lyckas med vår uppgift måste vi bli fler. Vi söker därför dig som vill bidra i vårt arbete. Vill du arbeta med oss som skribent, projektledare, sommarjobb eller göra praktik hos oss? Då är du varmt välkommen att höra av dig.