Programområde folkhälsa

Själva begreppet folkhälsa antyder att det handlar om något annat och större än den enskilda individens hälsa. Ordet har en klang av 30- och 40-talens idé om att staten skulle skapa hela, rena och följsamma medborgare. Det var också självklart att arbetet bedrevs uppifrån och ner, ibland under ganska bryska former. Något som fortfarande lever kvar i folkhälsoarbetet, trots att allmänhetens kunskapsnivå höjts och ny forskning och kunskap om allt som rör hälsan är tillgängligt för alla, överallt.

Dessutom sker en enorm utveckling inom hälsoteknik som gör att vi alla kan kontroller sömn, blodsockernivåer, blodtryck, reaktioner på olika näringsämnen, kartlägga gener, få fullständiga hormon-, vitamin- och blodanalyser utan större ansträngning eller kostnad.

I stället för att utnyttja den kraft som finns i ny teknik och människors engagemang krymper folkhälsopolitik ofta ihop till att bli krav på nya regleringar och inskränkningar.

På EPHI har vi en annan idé. Vi tror på den enskildes förmågor och vi tror på ny teknik och utveckling. Vi tror också att folkhälsa skapas nerifrån och upp och inifrån och ut, inte tvärt om.

Aktuella projekt

  • Hälsosammare och miljövänligare mat
  • Vaccinmotståndets utbredning och organisation
  • Skademinimering inom ANDT-politiken
  • Effektiva åtgärder mot antibiotikaresistens

Nyheter

Smak på nikotin

Smak på nikotin

I Sverige har vi nästan nått WHO:s mål att vara rökfria, vilket definierats som färre än 5 procent dagliga rökare. En bidragande orsak är tillgången på ett annat sätt att bruka nikotin än rökning – snuset. I vår essäserie TEMA HÄLSA fördjupar sig professor Fredrik H...

Motionsplikt?

Motionsplikt?

I vår essäserie TEMA HÄLSA hävdar Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson att liberalismen är ett bra skrivbordsunderlägg och en grundsten för varje lyckat samhälle men en ofta misslyckad utgångspunkt i folkhälsoarbetet. Essän Motionsplikt? och relaterat...

Essä: Spruträdd – Vaccinmotståndet i Sverige under coronapandemin

Essä: Spruträdd – Vaccinmotståndet i Sverige under coronapandemin

Vaccinationsviljan är hög i Sverige, men samtidigt finns många som valt att inte vaccinera sig. Vilken påverkan har egentligen den så kallade antivaccinationsrörelsen? Och hur arbetar den? För att kunna utforma vaccinationskampanjer på ett säkert sätt och så att...

Publikationer

Spruträdd – Vaccinmotståndet i Sverige under coronapandemin

Spruträdd – Vaccinmotståndet i Sverige under coronapandemin

Spruträdd – Vaccinmotståndet i Sverige under coronapandemin Vaccinationsviljan är hög i Sverige, men samtidigt finns många som valt att inte vaccinera sig. Vilken påverkan har egentligen den så kallade antivaccinationsrörelsen? Och hur arbetar den? För att kunna...

Att äta eller inte äta – om kostråd för verkliga människor

Att äta eller inte äta – om kostråd för verkliga människor

Att äta eller inte äta – om kostråd för verkliga människor Att äta har blivit så mycket mer än ett sätt att få i sig näring. Vad man äter kan vara ett ställnings tagande för en bättre värld för människor såväl som djur, för inhemskt framtagna produkter eller ett...