Publikationer

Environment and Public Health Institute är en idéburen tankesmedja som tar sig an vår tids miljö och hälsohot. När andra vänder sig till politiker för lösningar söker vi svaren bland ingenjörer och entreprenörer.

En del av vårt arbete presenteras i rapporter, essäer och briefing papers som omfattar aktuella ämnen. Här kan du ta del av samtliga publikationer.

 

Publikationer inom programområde miljö »

Publikationer inom programområde folkhälsa »

Hur får vi elnät för framtiden? 5/6

Hur får vi elnät för framtiden? 5/6

I de första fyra rapporterna fokuserade vi på vad som står på spel, på utmaningens omfattning och natur. I denna, den femte av totalt sex rapporter, söker Mats Nilsson lösningarna och vilka reformer och förändringar vi måste få på plats för att garantera tillräckliga elnät för framtiden.

Mats Nilsson är till vardags docent och forskare med fokus på
miljö och elmarknadens ekonomi.

Motionsplikt?

Motionsplikt?

Trots att daglig fysisk aktivitet troligen är något av de bästa man kan göra för att hålla sig frisk anses det vara något som man får sköta om helt och hållet efter eget huvud. Det gäller såväl vuxna som barn och pensionärer. Är det verkligen rimligt att det ska vara så?

Hur får vi elnät för framtiden? 5/6

Hur får vi elnät för framtiden? 4/6

I de tidigare rapporterna har vi kunnat konstatera att behoven av nya elnät är stora och likaså utmaningarna att få dem på plats. I denna fjärde, av totalt sex rapporter, får vi Erik Lundins perspektiv på framtidens elnät där fokus ligger på de avsevärda investeringar som krävs och hur det kommer påverka nätav– gifterna för vanligt folk. Lundin är doktor vid Institutet för Näringslivsforskning och programmet för energi och hållbar utveckling vid Stanford University.

Hur får vi elnät för framtiden? 5/6

Hur får vi elnät för framtiden? 3/6

I denna tredje av totalt sex rapporter får vi Lars Bergmans perspektiv på elnätsfrågan. Bergman har en bakgrund som bland annat rektor på Handelshögskolan och har skrivit ESO-rapporten Spänning på hög nivå om elnätets roll för säkra elleveranser. I denna rapport utreds förutsättningarna att skapa nya elnät. Vilka är utmaningarna?

Hur får vi elnät för framtiden? 5/6

Hur får vi elnät för framtiden 2/6

I denna, den andra av totalt sex rapporter, får vi Niclas Damgaards, chefsstrateg på Svenska kraftnät, perspektiv på framtidens elnät där fokus ligger på hur stort problemet är och hur utmaningen ser ut. Hur mycket el och elnät behöver vi egentligen?

Hur får vi elnät för framtiden? 5/6

Hur får vi elnät för framtiden? 1/6

I denna första av totalt sex rapporter får vi Henrik Henrikssons perspektiv på elnätsfrågan. Till vardags är Henriksson VD på H2 Green Steel där man med vätgas istället för koks ska producera stål med minimal miljöpåverkan. Vätgasproduktionen förutsätter avsevärda mängder pålitlig el, levererad i tid, till rätt plats.

Kass miljöskatt? – En utvärdering av punktskatten på plastbärkassar

Kass miljöskatt? – En utvärdering av punktskatten på plastbärkassar

Ska politiker genomföra miljöpolitik som gör människor upprörda i sin vardag? Då är det minsta man kan begära att insatserna har avsedd effekt och gör någonting gott för miljön och för klimatet. I samband med att plastpåseskatten fyller två år reder Sofia Höglund ut vad som hänt sedan skattens införande i en rapport för EPHI.

Tanken var god – om politiska reformer som inte får det resultat makthavarna tänkt sig

Tanken var god – om politiska reformer som inte får det resultat makthavarna tänkt sig

Politiska beslut, som tillkommer med goda intentioner, medför inte sällan oförutsedda konsekvenser. Regeringens utredare föreslår att samtliga smaker i e-cigaretter och e-vätskor förbjuds från och med maj 2022. Mycket tyder på att förslaget, som tillkommit med goda intentioner, inte kommer leda till några hälsofördelar. Om detta, och andra exempel på hur oförutsedda konsekvenser lett till resultat som makthavarna inte har tänkt sig kan du läsa i Stefan Mathissons rapport.

Spruträdd – Vaccinmotståndet i Sverige under coronapandemin

Spruträdd – Vaccinmotståndet i Sverige under coronapandemin

Spruträdd – Vaccinmotståndet i Sverige under coronapandemin Vaccinationsviljan är hög i Sverige, men samtidigt finns många som valt att inte vaccinera sig. Vilken påverkan har egentligen den så kallade antivaccinationsrörelsen? Och hur arbetar den? För att kunna...

Att äta eller inte äta – om kostråd för verkliga människor

Att äta eller inte äta – om kostråd för verkliga människor

Att äta eller inte äta – om kostråd för verkliga människor Att äta har blivit så mycket mer än ett sätt att få i sig näring. Vad man äter kan vara ett ställnings tagande för en bättre värld för människor såväl som djur, för inhemskt framtagna produkter eller ett...