Kass miljöskatt? En utvärdering av punktskatten på plastbärkassar

Ska politiker genomföra miljöpolitik som gör människor upprörda i sin vardag? Då är det minsta man kan begära att insatserna har avsedd effekt och gör någonting gott för miljön och för klimatet. I samband med att plastpåseskatten fyller två år reder Sofia Höglund ut vad som hänt sedan skattens införande i en rapport för EPHI.

I rapporten framkommer att skattens införande byggde på felaktiga premisser och utan genomförd konsekvensanalys. Två år efter skattens införande går det inte att svara på vilken effekt skatten haft på förbrukningen. Miljö- och klimatpolitiken förtjänar betydligt bättre än ofärdiga analyser och konsekvenser som inte kan utvärderas. Annars riskerar bio att urholka förtroendet för miljöpolitiken.

Kass miljöskatt? En utvärdering av punktskatten på plastbärkassar – Sofia Höglund (pdf)

Sofia Höglund presenterar sin rapport

Rapportpresentation och seminarium

Författarsamtal med Sofia Höglund