Slutrapport – Hur får vi elnät för framtiden?

Slutrapport – Hur får vi elnät för framtiden?

Elektrifieringen av allt ifrån svensk industri till vår transportsektor går i en rasande takt och det är en förutsättning för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt som debattens vågor går höga kring hur vi ska producera allt mer el är det tyst om elnäten som ska leverera den. Det är ett stort problem. Utmaningen att få tillräckliga elnät på plats i tid är monumental och kostnaderna som i slutändan hamnar på elnätskunderna kommer att bli hisnande. Situationen blir inte bättre av ett utgångsläge med nätkapacitetsbrist i stamnätet i en majoritet av Sveriges regioner. Tar vi inte utbyggnaden av elnät på allvar är risken stor att det inte finns någon el i uttaget och att Sverige missar uppsatta klimatmål, oavsett hur mycket vind- eller kärnkraft vi bygger. Environment and Public Health Institute (EPHI) har samlat några av de skarpaste hjärnorna som i ett antal korta rapporter beskriver utmaningarna kring framtidens elnät. I de första fem rapporterna fokuserade vi på att kartlägga förutsättningarna, ge en nulägesbeskrivning av elnätet och utmaningar som måste lösas och varför. I denna, den sjätte och sista rapporten i serien, knyter vi ihop säcken: på grundval av de perspektiv som kommit fram i de tidigare rapporterna pekar vi ut hur vägen framåt måste se ut om det svenska elnätet ska kunna möta de förväntningar vi ställer på det, i det korta och det långa perspektivet. Och den vägen stavas reformer – för snabba och breda investeringar. Christofer Fjellner är före detta programansvarig miljö, Environment and Public Health Institute. HUR FÅR VI ELNÄT FÖR FRAMTIDEN – SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Elektrifieringen står och faller med näten – och näten med investeringarna – Christofer Fjellner (pdf)

Christofer Fjellner presenterar sin rapport

Kontakt

Environment and Public Health Institute

Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

info@ephi.se

Org. nummer: 559342-4947

Senaste från ephi.se på TT

Vem ska få fetmamediciner?

Vem ska få fetmamediciner?

1,3 miljoner svenskar har blivit diagnostiserade med obesitas eller ligger i riskzonen för att bli det. Fetma leder ofta till en rad följdsjukdomar...

Rapportlansering: Är smal ett val?

Rapportlansering: Är smal ett val?

Hur ska vården se på fetma? Och var passar de nya fetmamedicinerna in i det svenska sjukvårdssystemet? Det frågar sig läkaren Vincent Flink...

Mer

Podcast: Hälsa för ohälsosamma

Är smal ett val?

Läkaren Vincent Flink Amble-Naess har skrivit en rapport hos Ephi om fetma och läkemedel. Flink Amble-Naess konstaterar att det i dag finns effektiv medicinsk behandling för viktnedgång. Frågan är vem som ska få det, hur behandlingen ska finansieras och hur vi...

läs mer

Seminarium i riksdagen om klimatpåverkande utsläpp och export

Tillsammans med riksdagsledamoten Rickard Nordin (C) arrangerade EPHI ett seminarium om professor Astrid Kanders rapport Svensk exports klimatnytta. I sin rapport presenterar Astrid Kander ett nytt mått för att mäta länders klimatpåverkande utsläpp. Metoden tar hänsyn...

läs mer

Svensk exports klimatnytta – ett nytt mått för beräkning för exportens och importens klimatpåverkan.

De globala klimatförändringarna är en utmaning som världen måste åta sig gemensamt. En förutsättning för detta är att enskilda länder kan kartlägga utsläppen. Det kräver i sin tur rättvisande mått. För att komma till rätta med detta presenterar professor Astrid Kander i den här rapporten ett nytt mått, som kallas det teknologijusterade klimatfotavtrycket.

läs mer

Taste of nicotine

Taste of nicotine Professor Fredrik H Nyström teaches future doctors at the University of Linköping and has long been a very productive researcher. A researcher who manages to combine his own research with the writing of more accessible popular science texts. In the...

läs mer

Smak på nikotin

Smak på nikotin Professor Fredrik H Nyström undervidar blivande läkare vid universitetet i Linköping och är sedan länge en mycket produktiv forskare. En forskare som lyckas kombinera egen forskning med författandet av mer lättillgängliga populärvetenskapliga...

läs mer

Hur får vi elnät för framtiden? 5/6

I de första fyra rapporterna fokuserade vi på vad som står på spel, på utmaningens omfattning och natur. I denna, den femte av totalt sex rapporter, söker Mats Nilsson lösningarna och vilka reformer och förändringar vi måste få på plats för att garantera tillräckliga elnät för framtiden.

Mats Nilsson är till vardags docent och forskare med fokus på
miljö och elmarknadens ekonomi.

läs mer