Svensk exports klimatnytta – ett nytt mått för beräkning för exportens och importens klimatpåverkan.

Astrid Kander

Svensk exports klimatnytta

– ett nytt mått för beräkning för exportens och importens klimatpåverkan

De globala klimatförändringarna är en utmaning som världen måste åta sig gemensamt. En förutsättning för detta är att enskilda länder kan kartlägga utsläppen. Det kräver i sin tur rättvisande mått. 

Ett lands totala klimateffekt består av den som sker inom de egna gränserna och den som uppstår i omvärlden, genom handel och internationella verksamheter. Det finns dock en bred medvetenhet om att produktionsutsläppen för ett importerande land inte ger en rättvisande bild av den totala klimateffekten, eftersom det osynliggör de utsläpp som äger rum i andra länder å dess vägnar för att tillgodose den efterfrågan som landet representerar på världsmarknaden. Därför används i allt högre grad konsumtionsbaserade utsläpp som ett kompletterande mått. 

Men, konsumtionsbaserade utsläpp fångar bara halva bilden av utrikeshandeln. De fokuserar på den ena vågskålen – importen – men utelämnar den andra – exporten. Konsekvenserna blir att länder som Sverige, som utmärker sig genom en avsevärt mindre koldioxidintensiv energimix än världen i stort och en avsevärt mer klimateffektiv exportproduktion, missgynnas. 

För att komma till rätta med detta presenterar professor Astrid Kander i den här rapporten ett nytt mått, som kallas det teknologijusterade klimatfotavtrycket. Det är ett mått som tar hänsyn till konsumtionen men väger även in klimateffekten av exporten, och blir därmed mer rättvisande. Kander menar att eftersom Sverige producerar miljöeffektivt gynnas miljön när andra länder byter ut den egna produktionen mot svensktillverkat. Vi ska således inte växla ner vårt näringsliv utan – tvärtom – skala upp. 

Svensk exports klimatpåverkan 1995-2020 – Astrid Kander (pdf)

Kontakt

Environment and Public Health Institute

Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

info@ephi.se

Org. nummer: 559342-4947

Senaste från ephi.se på TT

Vem ska få fetmamediciner?

Vem ska få fetmamediciner?

1,3 miljoner svenskar har blivit diagnostiserade med obesitas eller ligger i riskzonen för att bli det. Fetma leder ofta till en rad följdsjukdomar...

Rapportlansering: Är smal ett val?

Rapportlansering: Är smal ett val?

Hur ska vården se på fetma? Och var passar de nya fetmamedicinerna in i det svenska sjukvårdssystemet? Det frågar sig läkaren Vincent Flink...

Mer

Podcast: Hälsa för ohälsosamma

EPHI i Almedalen – Är smal ett val?

Läkaren Vincent Flink Amble-Naess har skrivit en rapport hos Ephi om fetma och läkemedel. Flink Amble-Naess konstaterar att det i dag finns effektiv medicinsk behandling för viktnedgång. Frågan är vem som ska få det, hur behandlingen ska finansieras och hur vi...

läs mer

EPHI i Almedalen – En modern folkhälsopolitik

Nationalekonomen David Sundén möter psykiatern David Eberhard under ledning av Henrik Jönsson för att samtala om nikotin och folkhälsa. Både David Sundén och David Eberhard är aktuella med varsin rapport om nikotin och folkhälsa. Nu möts de för att...

läs mer

Nikotin och hjärnan

Läkaren David Eberhard har skrivit en rapport för EPHI om nikotin, hjärnan och beroende. Eberhard frågar sig om beroende i sig verkligen är farligt och hur vi skiljer på ett beroende och en vana. Rapporten finns på både engelska och svenska. Se samtalet från Bryssel...

läs mer

EPHI i Almedalen 2024

Missa inte EPHIs spännande event under Almedalsveckan 2024. En modern folkhälsopolitik Nationalekonomen David Sundén möter psykiatern David Eberhard under ledning av Henrik Jönsson för att samtala om nikotin och folkhälsa. Både David Sundén och David Eberhard är...

läs mer

Ephis vd kommenterar samarbetet med Henrik Jönsson

Då Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i tidningen Dagens Nyheter antytt att Youtubern Henrik Jönsson sprider hat mot socialdemokrater och har en suspekt finansiering, känner jag som EPHIs vd ett behov av att reda ut ett och annat.     Environment and...

läs mer

Är smal ett val?

Läkaren Vincent Flink Amble-Naess har skrivit en rapport hos Ephi om fetma och läkemedel. Flink Amble-Naess konstaterar att det i dag finns effektiv medicinsk behandling för viktnedgång. Frågan är vem som ska få det, hur behandlingen ska finansieras och hur vi...

läs mer