Programområden

Miljöprogram

Att förändra sin omgivning och sin miljö är något i grunden mänskligt. Lika mänskligt är det att hysa omsorg om miljön och naturen. En miljöpolitik som vill göra skillnad på riktigt måste därför utgå från människan. Hur kan vi bäst kombinera vår enorma skaparkraft med vår omsorg om den levande världen? Hur använder vi våra resurser på bästa möjliga sätt? Och hur omsätter vi allt detta i konkret och genomförbar politik?

Ephi arbetar med flera olika projekt inom miljöområdet. Vårt huvudsakliga fokus ligger på kampen mot klimatförändringarna, men vårt engagemang in miljöfrågorna är bredare än så.

Aktuella projekt

 • Punktskatter som
  miljöpolitiskt verktyg
 • Marginalkostnaden för
  olika klimatinsatser
 • Fakta i miljödebatten
 • Miljörörelsens
  idémässiga grund
 • Hoten och möjligheterna: koldioxidtullar

Hälsoprogram

Själva begreppet folkhälsa antyder att det handlar om något annat och större än den enskilda individens hälsa. Ordet har en klang av 30- och 40-talens idé om att staten skulle skapa hela, rena och följsamma medborgare. Det var också självklart att arbetet bedrevs uppifrån och ner, ibland under ganska bryska former. Något som fortfarande lever kvar i folkhälsoarbetet, trots att allmänhetens kunskapsnivå höjts och ny forskning och kunskap om allt som rör hälsan är tillgängligt för alla, överallt. 

Dessutom sker en enorm utveckling inom hälsoteknik som gör att vi alla kan kontroller sömn, blodsockernivåer, blodtryck, reaktioner på olika näringsämnen, kartlägga gener, få fullständiga hormon-, vitamin- och blodanalyser utan större ansträngning eller kostnad. 

I stället för att utnyttja den kraft som finns i ny teknik och människors engagemang krymper folkhälsopolitik ofta ihop till att bli krav på nya regleringar och inskränkningar.  

På EPHI har vi en annan idé. Vi tror på den enskildes förmågor och vi tror på ny teknik och utveckling. Vi tror också att folkhälsa skapas nerifrån och upp och inifrån och ut, inte tvärt om. 

Aktuella projekt

 • Hälsosammare
  och miljövänligare mat
 • Vaccinmotståndets
  utbredning och organisation
 • Skademinimering
  inom ANDT-politiken
 • Effektiva åtgärder mot antibiotikaresistens