Programområde folkhälsa

Själva begreppet folkhälsa antyder att det handlar om något annat och större än den enskilda individens hälsa. Ordet har en klang av 30- och 40-talens idé om att staten skulle skapa hela, rena och följsamma medborgare. Det var också självklart att arbetet bedrevs uppifrån och ner, ibland under ganska bryska former. Något som fortfarande lever kvar i folkhälsoarbetet, trots att allmänhetens kunskapsnivå höjts och ny forskning och kunskap om allt som rör hälsan är tillgängligt för alla, överallt.

Dessutom sker en enorm utveckling inom hälsoteknik som gör att vi alla kan kontroller sömn, blodsockernivåer, blodtryck, reaktioner på olika näringsämnen, kartlägga gener, få fullständiga hormon-, vitamin- och blodanalyser utan större ansträngning eller kostnad.

I stället för att utnyttja den kraft som finns i ny teknik och människors engagemang krymper folkhälsopolitik ofta ihop till att bli krav på nya regleringar och inskränkningar.

På EPHI har vi en annan idé. Vi tror på den enskildes förmågor och vi tror på ny teknik och utveckling. Vi tror också att folkhälsa skapas nerifrån och upp och inifrån och ut, inte tvärt om.

Aktuella projekt

  • Hälsosammare och miljövänligare mat
  • Vaccinmotståndets utbredning och organisation
  • Skademinimering inom ANDT-politiken
  • Effektiva åtgärder mot antibiotikaresistens

Nyheter

Är smal ett val?

Är smal ett val?

Läkaren Vincent Flink Amble-Naess har skrivit en rapport hos Ephi om fetma och läkemedel. Flink Amble-Naess konstaterar att det i dag finns effektiv medicinsk behandling för viktnedgång. Frågan är vem som ska få det, hur behandlingen ska finansieras och hur vi...

Vinpaket eller vårdpaket?

Vinpaket eller vårdpaket?

En av höstens stora nyheter som avhandlades runt fikabord på arbetsplatser och i sms-trådar med kompisar handlade om något som kan låta så tråkigt som ”myndighetskommunikation kring folkhälsa”. Jag menar förstås Socialstyrelsens uppdaterade råd till sjukvården om...

Ephi lanserar ny rapport om fetma och läkemedel

Ephi lanserar ny rapport om fetma och läkemedel

Läkaren Vincent Flink Amble-Naess kommer snart ut med en rapport hos Ephi om fetma och läkemedel. Flink Amble-Naess konstaterar att det i dag finns effektiv medicinsk behandling för viktnedgång. Frågan är bara vem som ska få det och hur behandlingen ska finansieras....

Epidemiolog Måns Rosén kritiserar Socialstyrelsens råd om alkohol

Epidemiolog Måns Rosén kritiserar Socialstyrelsens råd om alkohol

Enligt socialstyrelsens nya rekommendationerna ska hälso- och sjukvården erbjuda stöd till personer som dricker tio standardglas eller mer per vecka, eller fyra standardglas eller mer per tillfälle en gång i månaden eller oftare. Ephi har pratat med epidemiologen Måns...

Smak på nikotin

Smak på nikotin

I Sverige har vi nästan nått WHO:s mål att vara rökfria, vilket definierats som färre än 5 procent dagliga rökare. En bidragande orsak är tillgången på ett annat sätt att bruka nikotin än rökning – snuset. I vår essäserie TEMA HÄLSA fördjupar sig professor Fredrik H...

Publikationer

Är smal ett val?

Är smal ett val?

Läkaren Vincent Flink Amble-Naess har skrivit en rapport hos Ephi om fetma och läkemedel. Flink Amble-Naess konstaterar att det i dag finns effektiv medicinsk behandling för viktnedgång. Frågan är vem som ska få det, hur behandlingen ska finansieras och hur vi...

Taste of nicotine

Taste of nicotine

Taste of nicotine Professor Fredrik H Nyström teaches future doctors at the University of Linköping and has long been a very productive researcher. A researcher who manages to combine his own research with the writing of more accessible popular science texts. In the...

Taste of nicotine

Smak på nikotin

Smak på nikotin Professor Fredrik H Nyström undervidar blivande läkare vid universitetet i Linköping och är sedan länge en mycket produktiv forskare. En forskare som lyckas kombinera egen forskning med författandet av mer lättillgängliga populärvetenskapliga...

Motionsplikt?

Motionsplikt?

Motionsplikt? Trots att daglig fysisk aktivitet troligen är något av de bästa man kan göra för att hålla sig frisk anses det vara något som man får sköta om helt och hållet efter eget huvud. Det gäller såväl vuxna som barn och pensionärer. Är det verkligen rimligt att...