Publikationer – Folkhälsa

Environment and Public Health Institute är en idéburen tankesmedja som tar sig an vår tids miljö och hälsohot. När andra vänder sig till politiker för lösningar söker vi svaren bland ingenjörer och entreprenörer.

En del av vårt arbete presenteras i rapporter, essäer och briefing papers som omfattar aktuella ämnen. Här kan du ta del av samtliga publikationer.

 

Alla publikationer »

Publikationer inom programområde miljö »

Är smal ett val?

Är smal ett val?

Läkaren Vincent Flink Amble-Naess har skrivit en rapport hos Ephi om fetma och läkemedel. Flink Amble-Naess konstaterar att det i dag finns effektiv medicinsk behandling för viktnedgång. Frågan är vem som ska få det, hur behandlingen ska finansieras och hur vi...

Taste of nicotine

Taste of nicotine

Taste of nicotine Professor Fredrik H Nyström teaches future doctors at the University of Linköping and has long been a very productive researcher. A researcher who manages to combine his own research with the writing of more accessible popular science texts. In the...

Taste of nicotine

Smak på nikotin

Smak på nikotin Professor Fredrik H Nyström undervidar blivande läkare vid universitetet i Linköping och är sedan länge en mycket produktiv forskare. En forskare som lyckas kombinera egen forskning med författandet av mer lättillgängliga populärvetenskapliga...

Motionsplikt?

Motionsplikt?

Trots att daglig fysisk aktivitet troligen är något av de bästa man kan göra för att hålla sig frisk anses det vara något som man får sköta om helt och hållet efter eget huvud. Det gäller såväl vuxna som barn och pensionärer. Är det verkligen rimligt att det ska vara så?

Tanken var god – om politiska reformer som inte får det resultat makthavarna tänkt sig

Tanken var god – om politiska reformer som inte får det resultat makthavarna tänkt sig

Politiska beslut, som tillkommer med goda intentioner, medför inte sällan oförutsedda konsekvenser. Regeringens utredare föreslår att samtliga smaker i e-cigaretter och e-vätskor förbjuds från och med maj 2022. Mycket tyder på att förslaget, som tillkommit med goda intentioner, inte kommer leda till några hälsofördelar. Om detta, och andra exempel på hur oförutsedda konsekvenser lett till resultat som makthavarna inte har tänkt sig kan du läsa i Stefan Mathissons rapport.

Spruträdd – Vaccinmotståndet i Sverige under coronapandemin

Spruträdd – Vaccinmotståndet i Sverige under coronapandemin

Spruträdd – Vaccinmotståndet i Sverige under coronapandemin Vaccinationsviljan är hög i Sverige, men samtidigt finns många som valt att inte vaccinera sig. Vilken påverkan har egentligen den så kallade antivaccinationsrörelsen? Och hur arbetar den? För att kunna...

Att äta eller inte äta – om kostråd för verkliga människor

Att äta eller inte äta – om kostråd för verkliga människor

Att äta eller inte äta – om kostråd för verkliga människor Att äta har blivit så mycket mer än ett sätt att få i sig näring. Vad man äter kan vara ett ställnings tagande för en bättre värld för människor såväl som djur, för inhemskt framtagna produkter eller ett...