Publikationer – Miljö

Environment and Public Health Institute är en idéburen tankesmedja som tar sig an vår tids miljö och hälsohot. När andra vänder sig till politiker för lösningar söker vi svaren bland ingenjörer och entreprenörer.

En del av vårt arbete presenteras i rapporter, essäer och briefing papers som omfattar aktuella ämnen. Här kan du ta del av samtliga publikationer.

 

Alla publikationer »

Publikationer inom programområde folkhälsa »

Slutrapport – Hur får vi elnät för framtiden?

Slutrapport – Hur får vi elnät för framtiden?

Slutrapport – Hur får vi elnät för framtiden? Elektrifieringen av allt ifrån svensk industri till vår transportsektor går i en rasande takt och det är en förutsättning för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt som debattens vågor går höga kring hur vi ska...

Slutrapport – Hur får vi elnät för framtiden?

Hur får vi elnät för framtiden? 5/6

I de första fyra rapporterna fokuserade vi på vad som står på spel, på utmaningens omfattning och natur. I denna, den femte av totalt sex rapporter, söker Mats Nilsson lösningarna och vilka reformer och förändringar vi måste få på plats för att garantera tillräckliga elnät för framtiden.

Mats Nilsson är till vardags docent och forskare med fokus på
miljö och elmarknadens ekonomi.

Hur får vi elnät för framtiden? 4/6

Hur får vi elnät för framtiden? 4/6

I de tidigare rapporterna har vi kunnat konstatera att behoven av nya elnät är stora och likaså utmaningarna att få dem på plats. I denna fjärde, av totalt sex rapporter, får vi Erik Lundins perspektiv på framtidens elnät där fokus ligger på de avsevärda investeringar som krävs och hur det kommer påverka nätav– gifterna för vanligt folk. Lundin är doktor vid Institutet för Näringslivsforskning och programmet för energi och hållbar utveckling vid Stanford University.

Hur får vi elnät för framtiden? 4/6

Hur får vi elnät för framtiden? 3/6

I denna tredje av totalt sex rapporter får vi Lars Bergmans perspektiv på elnätsfrågan. Bergman har en bakgrund som bland annat rektor på Handelshögskolan och har skrivit ESO-rapporten Spänning på hög nivå om elnätets roll för säkra elleveranser. I denna rapport utreds förutsättningarna att skapa nya elnät. Vilka är utmaningarna?

Hur får vi elnät för framtiden? 4/6

Hur får vi elnät för framtiden 2/6

I denna, den andra av totalt sex rapporter, får vi Niclas Damgaards, chefsstrateg på Svenska kraftnät, perspektiv på framtidens elnät där fokus ligger på hur stort problemet är och hur utmaningen ser ut. Hur mycket el och elnät behöver vi egentligen?

Hur får vi elnät för framtiden? 4/6

Hur får vi elnät för framtiden? 1/6

I denna första av totalt sex rapporter får vi Henrik Henrikssons perspektiv på elnätsfrågan. Till vardags är Henriksson VD på H2 Green Steel där man med vätgas istället för koks ska producera stål med minimal miljöpåverkan. Vätgasproduktionen förutsätter avsevärda mängder pålitlig el, levererad i tid, till rätt plats.

Kass miljöskatt? – En utvärdering av punktskatten på plastbärkassar

Kass miljöskatt? – En utvärdering av punktskatten på plastbärkassar

Ska politiker genomföra miljöpolitik som gör människor upprörda i sin vardag? Då är det minsta man kan begära att insatserna har avsedd effekt och gör någonting gott för miljön och för klimatet. I samband med att plastpåseskatten fyller två år reder Sofia Höglund ut vad som hänt sedan skattens införande i en rapport för EPHI.

Kina och klimatet efter COP26

Kina och klimatet efter COP26

Kina och klimatet efter COP26 Detta Briefing Paper kartlägger Kinas utsläpp av växthusgaser och landets roll i klimatförändringarna, samt granskar kinesiska myndigheters klimatambitioner och handlingsplan för att uppnå koldioxidneutralitet. Kinas utsläpp är den...