Programområde miljö

Att förändra sin omgivning och sin miljö är något i grunden mänskligt. Lika mänskligt är det att hysa omsorg om miljön och naturen. En miljöpolitik som vill göra skillnad på riktigt måste därför utgå från människan. Hur kan vi bäst kombinera vår enorma skaparkraft med vår omsorg om den levande världen? Hur använder vi våra resurser på bästa möjliga sätt? Och hur omsätter vi allt detta i konkret och genomförbar politik?

Ephi arbetar med flera olika projekt inom miljöområdet. Vårt huvudsakliga fokus ligger på kampen mot klimatförändringarna, men vårt engagemang in miljöfrågorna är bredare än så.

Aktuella projekt

  • Punktskatter som miljöpolitiskt verktyg
  • Marginalkostnaden för olika klimatinsatser
  • Fakta i miljödebatten
  • Miljörörelsens idémässiga grund
  • Hoten och möjligheterna: koldioxidtullar

Nyheter

Kass miljöskatt? – En utvärdering av punktskatten på plastbärkassar

Kass miljöskatt? – En utvärdering av punktskatten på plastbärkassar

Ska politiker genomföra miljöpolitik som gör människor upprörda i sin vardag? Då är det minsta man kan begära att insatserna har avsedd effekt och gör någonting gott för miljön och för klimatet. I samband med att plastpåseskatten fyller två år reder Sofia Höglund ut...

Breifing Paper: Kina och Klimatet efter COP 26

Breifing Paper: Kina och Klimatet efter COP 26

Kinas utsläpp är den enskilt viktigaste faktorn för klimatets framtid. Landet släpper idag ut mer koldioxid än EU och alla övriga OECD-länder tillsammans. Detta Briefing Paper kartlägger Kinas utsläpp av växthusgaser och landets roll i klimatförändringarna, samt...

Publikationer

Hur får vi elnät för framtiden? 5/6

Hur får vi elnät för framtiden? 5/6

Hur får vi elnät för framtiden? 5/6 Elektrifieringen av allt ifrån svensk industri till vår transportsektor går i en rasande takt och det är en förutsättning för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt som debattens vågor går höga kring hur vi ska producera allt...

Hur får vi elnät för framtiden? 4/6

Hur får vi elnät för framtiden? 4/6

Hur får vi elnät för framtiden? 4/6 Elektrifieringen av allt ifrån svensk industri till vår transportsektor går i en rasande takt och det är en förutsättning för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt som debattens vågor går höga kring hur vi ska producera allt...

Hur får vi elnät för framtiden? 4/6

Hur får vi elnät för framtiden? 3/6

Hur får vi elnät för framtiden? 3/6 Elektrifieringen av allt ifrån svensk industri till vår transportsektor går i en rasande takt och det är en förutsättning för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt som debattens vågor går höga kring hur vi ska producera allt...

Hur får vi elnät för framtiden? 4/6

Hur får vi elnät för framtiden 2/6

Hur får vi elnät för framtiden? 2/6 Elektrifieringen av allt ifrån svensk industri till vår transportsektor går i en rasande takt och det är en förutsättning för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt som debattens vågor går höga kring hur vi ska producera allt...

Hur får vi elnät för framtiden? 4/6

Hur får vi elnät för framtiden? 1/6

Hur får vi elnät för framtiden? 1/6 Elektrifieringen av allt ifrån svensk industri till vår transportsektor går i en rasande takt och det är en förutsättning för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt som debattens vågor går höga kring hur vi ska producera allt...

Kass miljöskatt? – En utvärdering av punktskatten på plastbärkassar

Kass miljöskatt? – En utvärdering av punktskatten på plastbärkassar

Kass miljöskatt? En utvärdering av punktskatten på plastbärkassar Ska politiker genomföra miljöpolitik som gör människor upprörda i sin vardag? Då är det minsta man kan begära att insatserna har avsedd effekt och gör någonting gott för miljön och för klimatet. I...

Kina och klimatet efter COP26

Kina och klimatet efter COP26

Kina och klimatet efter COP26 Detta Briefing Paper kartlägger Kinas utsläpp av växthusgaser och landets roll i klimatförändringarna, samt granskar kinesiska myndigheters klimatambitioner och handlingsplan för att uppnå koldioxidneutralitet. Kinas utsläpp är den...