I Sverige har vi nästan nått WHO:s mål att vara rökfria, vilket definierats som färre än 5 procent dagliga rökare. En bidragande orsak är tillgången på ett annat sätt att bruka nikotin än rökning – snuset. I vår essäserie TEMA HÄLSA fördjupar sig professor Fredrik H Nyström i frågan om nikotin och hur farligt eller ofarligt det är.

Essän Smak på nikotin och relaterat material »

sv_SESwedish